Thời tiết

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN

  Báo mới

  Về trang chủ

  Chào mừng quý vị đến với website Thư viện Giáo viên huyện Giang Thành - tỉnh Kiên Giang

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:05' 05-09-2012
  Dung lượng: 41.5 KB
  Số lượt tải: 33
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 882/QĐ-SGDĐT Kiên Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
  ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang
  _________________
  GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
  Căn cứ vào Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang;
  Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP, ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ, quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
  Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục;
  Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Nay kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, gồm các Ông (Bà) có tên sau:
  1. Bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch Hội đồng.
  2. Ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.
  3. Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, Phó Chủ tịch Hội đồng.
  4. Ông Trần Quang Bảo, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Ủy viên Thường trực.
  5. Ông Cao Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Ủy viên Thường trực.
  6. Ông Trương Hoàng Vẹn, Chánh Thanh tra, Ủy viên Thường trực.
  7. Ông Huỳnh Văn Hóa, Chánh Văn phòng, Ủy viên Thường trực.
  8. Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên Thường trực kiêm Thư ký.
  9. Ông Mai Ngọc Khoa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên Thường trực.
  10. Bà Phan Thu Hằng, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Ủy viên.
  11. Ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Ủy viên.
  12. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Ủy viên.
  13. Ông Lê Ngọc Diệp, Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đào tạo – Bồi dưỡng, Ủy viên.
  14. Ông Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Ủy viên.
  15. Ông Lưu Văn Duỗi, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Ủy viên.
  16. Ông Thiều Văn Nam, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Ủy viên.
  17. Ông Hoàng Hữu Thịnh, Quyền Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên và Công tác Học sinh, Sinh viên.
  18. Ông Huỳnh Trọng Đức, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành, Ủy viên.
  19. Ông Trần Quốc Hùng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá, Ủy viên.
  20. Ông Nguyễn Tấn Phát, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Quao, Ủy viên.
  21. Ông Nguyễn Văn Lâu, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Kiên Giang, Ủy viên.
  Điều 2. Thường trực Hội đồng gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực, Thư ký, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ.
  Điều 3. Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các Phòng, Ban Sở; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 04/QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Sở GD&ĐT về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang./.
  Nơi nhận:
  Avatar

  QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

   
  Gửi ý kiến